Ibersys

Soporte a empresas co fin de garantir a adecuada protección da seguridade

    • Asesores
    • Planta Alta

O obxectivo principal e dar soporte a empresas co fin de garantir a adecuada protección da seguridade mediante a aplicación das medidas oportunas e o desenvolvemento das actividades necesarias para a prevención dos riscos derivados do traballo.

981 553 117

Local 31 B C D  Zona Vermella