Área Central

V Feira de Minerais de Santiago de Compostela

V Feira de Minerais de Santiago de Compostela

28 de Febreiro e o 1, 2 e 3 de Marzo 2019