Aviso legal


1. – COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle que:

– A súa denominación social é COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL.
– O seu NIF é H15431273.
– O seu teléfono de contacto é 981.56.08.45.
– O seu domicilio sitúase en Edificio Área Central de Fontiñas, soto 1, local A4, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).
– E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto: informacion@areacentral.es.

2. – Así mesmo, COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.

3. – COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información solicitada a través da súa páxina web www.areacentral.es.

4. – A información obtida por COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.areacentral.es, será rexistrada nun ficheiro automatizado, propiedade de COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

5. – A finalidade da recollida e tratamento de datos será a de xestionar concursos e promocións organizados polo Centro Comercial, así como contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio Web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación comercial que se estableza entre ambas as dúas partes, e o envío de comunicacións comerciais sempre relacionadas cos servizos ou produtos de COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL ou das empresas asociadas do mesmo sector.

6. -COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL comunicará os seus datos a entidades colaboradoras cos concursos organizados, como poden ser centros de modelaxe, coa finalidade de xestionar os concursos, premios outorgados, etc.

7. -A cumprimentación dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.areacentral.es implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL, coas finalidades expresadas no apartado 5, e a autorización expresa á comunicación dos seus datos nos termos do apartado 6.

8. – Calquera usuario que o desexe pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, á COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL, Edificio Área Central de Fontiñas soto 1-Local A4, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña). Este servizo non terá custo ningún para o solicitante.

9. – Cando un usuario accede á páxina web de COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión…, que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nome, dirección, teléfono, correo electrónico, etc. que non poida ser solicitado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio Web, non estará dispoñible para a entidade COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.

10. – COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.

11. – COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou no seu contido, nin que este se atope actualizado, aínda que empregará todas medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.

12. – COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL non asume responsabilidade ningunha derivada dos contidos mostrados na conexión a enlaces de terceiros aos que se fai referencia na web.

13. – A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida nesta é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

14. – COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presencia de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de www.areacentral.es, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

Uso de cookies

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario.Se continúa coa navegación está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. Clique no enlace para maior información. ACEPTAR

Aviso de cookies